გამოგვყევი სოციალურ ქსელებში
სოფიო მეზვრიშვილი

სოფიო მეზვრიშვილი

ორგანიზაცია „სოლიდარობა მშვიდობისთვის“ წევრი, იურისტი

09.2020 - 07.2021 - სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი - საჯარო სამართალი, იურიდიული მაგისტრი

09.2011 - 07.2015 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურისტი, იურიდიული ბაკალავრისამუშაო გამოცდილება:

10.2020 - 06.2022 - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს შტატგარეშე მოსამსახურე - იურისტი, სპეციალური პენიტენციური სამსახური.

07.2018 - 08.2018 - Georgia the guest of honour at Frankfurt Book Fair - მთარგმნელი.

06.2018 - 08.2018 - კერძო სარედაქტორო საქმიანობა - - წიგნის რედაქტორი.

04.2018 - 02.2019 - სასამართლო თარჯიმანი.

05.2016 - 02.2017 - სამეცნიერო ჟურნალის - "თსუ სამართლის მიმოხილვა", - სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

06.2014 - 06.2014 - სამოქალაქო მოძრაობის "მრავალეროვანი საქართველო" საარჩევნო დამკვირვებელი.

03.2014 - 07.2014 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი - მკლევარ-პრაქტიკოსი (სტაჟიორი).

03.2012 - 01.2016 - ა.ა.ი.პ „იურისტთა საერთაშორისო კლუბი“ - იურისტ-კონსულტანტი.

ტრენინგი:
09.2020-დან დღემდე - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი (ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით), სასწავლო კურსი ურბანული სამართალწარმოების საკითხებზე.

06.2018-06.2018 - UNHCR-გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი,.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ბერძნული

Facebook