გამოგვყევი სოციალურ ქსელებში

სიახლეები

2024 წლის 15 ივნისს, დღის 13:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქალაქი თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზირი 178, სასტუმრო “ibis Tbilisi Stadium” გაიმართება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „სოლიდარობა მშვიდობისთვის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 415030558) ყრილობა.

solidaroba
62 ნახვა

2024 წლის 15 ივნისს, დღის 13:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: ქალაქი თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზირი 178, სასტუმრო “ibis Tbilisi Stadium” გაიმართება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „სოლიდარობა მშვიდობისთვის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 415030558) ყრილობა.

გაერთიანების თავმჯდომარის მიერ მოიწვევა რიგგარეშე ყრილობა პარტიის წესდების შესაბამისად,  შემდეგი დღის წესრიგით:

N1) მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „სოლიდარობა მშვიდობისთვის“კრების თავმჯდომარის არჩევა;

N2) მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „სოლიდარობა მშვიდობისთვის“ :

ა)წესდებაში ცვლილება/დამატებების შეტანა;

ბ)წესდებაში ცვლილებების რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი პირის და პროცედურის განსაზღვრა;

N3) მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „სოლიდარობა მშვიდობისთვის“  ახალი თავმჯდომარის არჩევა;

N4) მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „სოლიდარობა მშვიდობისთვის“ პოლიტიკური საბჭოს წევრების ახალი შემადგენლობის არჩევა;

N5)მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „სოლიდარობა მშვიდობისთვის“ სარევიზიო კომისიის წევრების ახალი  შემადგენლობის არჩევა;

N6)მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „სოლიდარობა მშვიდობისთვის“  სამდივნოს წევრების ახალი შემადგენლობის არჩევა;

N7)მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „სოლიდარობა მშვიდობისთვის“  ახალი გენერალური მდივნის არჩევა;

Facebook